c
העידן הנוכחי מציב אתגרים מרתקים בפני הייעוץ הגנטי, לאור ההתפתחות המהירה של המחקר והטכנולוגיה המיושמת בגנטיקה של האדם.

התכנית להכשרת סטודנטים להתעדכנות בלתי פוסקת בעקרונות והשיטות של הרפואה הגנומית, ורתימתה לצורך צעדים מעשיים לשיפור בריאות ולמניעת סבל במשפחות. צוות המורים הינם בעלי ניסיון ומומחיות מיוחדת בייעוץ גנטי לאוכלוסיה רב- תרבותית, שיש בה שיעור גבוה של מחלות ותסמונות גנטיות. לאור ריבוי הקהילות השונות בצפון הארץ, השדות הקליניים אליהם ייחשפו הסטודנטים מתאפיינים במגוון רחב מאוד של מצבים גנטיים.

בפקולטה לרפואה בטכניון תזכו להכשרה ברמה הגבוהה ביותר בתחום ייעוץ גנטי. ההכשרה כוללת לימודים מתקדמים והתנסות מעשית מאתגרת.
פרופ' ק. סתוית שלו, מנהלת המכון לגנטיקה במרכז רפואי 'העמק'
פרופ' ק. סתוית שלו

מסלול ייעוץ גנטי בפקולטה לרפואה בטכניון מיועד לבעלי תואר ראשון במדעי החיים, עם יכולתלמידה גבוהה, בעלי כישורים מעולים בתקשורת בין-אישית ומוטיבציה לטיפול באנשים. מטרתהתכנית היא להכשיר יועצים גנטיים בעלי ידע מעמיק ועדכני בגנטיקה של האדם, המסוגלים לתרגם אותו לרווחת המטופלים, שהם בעלי רקע מגוון של השכלה, השקפות עולם וערכים אישיים.

המכון לגנטיקה "העמק", עפולה.

המכון לגנטיקה “העמק”, עפולה.